Iran why are you teaching your women ninjitsu?

Iran why are you teaching your women ninjitsu?